Obra eraikin berriak

– 1 –

AHOLKULARITZA eta BIDERAGARRITASUN PLANAK

Lursail bat erosi aurretik, egon daitezkeen zalantzak argitu eta bideragarritasuna aztertzeko prozesua.

Zalantza legalak, kostu totalen estimazioak, terrenoak eskaintzen dituen aukerak etb. landu daitezke fase honetan.

– 2 –

AURRE AZTERKETA LANAK

Ingurunearen eta lursailaren azterketa. Klimatologia, begetazioa, eguzki ibilbideak…

Bezeroaren ezagutza eta beharren azterketa.

– 3 –

AURREPROIEKTUA

Bezeroaren behar, nahi zein ametsak proposamen batean irudikatuko dira

Diseinu honek eraikinak ingurura egokitzeko beharrezko dituen guztiak barne bilduko ditu.

Bioklimatika kriterioak, material naturalak etb.

– 4 –

OINARRIZKO PROIEKTUA

Eraikina definitzen jarraituko da, instalazioak, eraikuntza moduak, legedia… kapituluka garatutako aurrekontu estimazio batekin osatuz.

– 5 –

GAUZATZE PROIEKTUA

Eraikitzeko baimena lortzeko gainerako dokumentazioa garatuko da fase honetan. Materialak, akaberak, instalazio zehatzak, memoria legalak eta aurrekontu osatua.

– 6 –

LIZITAZIOA + OBRA ZUZENDARITZA

Obra lizitazio lanetan aholkularitza eskainiko da, 3 eraikitzaile ezberdinen arteko konparatiboa eginez.

Obraren eraikuntza fasea ikuskatuko da, proiektua eta aurrekontua jarrai ditzan.

– 7 –

OBRA AMAIERA

Obra amaierak legalki eskatzen duen tramitazioa egingo da

Jarraipena egingo da, eraikinak egoki erantzuten duela ziurtatzeko, bezeroak dituen zalantzei zein eskaerei kasu eginez.